Kontakt

Prezes Zarządu : Mieczysław Lewicki     tel: ( +48 ) 509 904 902biuro-starting

Konto do wpłat :  76 1240 4751 1111 0000 5521 2113