Publikacje branżowe

S T A R T I N G & B U S I N E S S –  broker innowacji technologicznych

Więcej o nowych technologiach  :    biuro@starting.com.pl

KURIER DRZEWNY   

*  ( 2017  IV )   KONFERENCJA CEE Innovators Summit 2017 – KONGRES INNOWATORÓW
GRUPY WYSZEHRADZKIEJ…                                                                                                                Czy byt społeczny ludzi określa ich świadomość, czy może to ludzka świadomość i powszechny dostęp  do informacji i komunikacji określają ten byt.

*  ( 2017  III )   EKO transport – palety tekturowe alternatywą dla tradycyjnych palet.             W niedalekiej przyszłości będą w stanie  zastąpić bardziej popularne  palety.

 *  ( 2017  II  )  Pyły drzewne , MDF , poszlifierskie – odpad niebezpieczny materiałem do produkcji 

 *    ( 2017  I  ) Kompozyty drzewne dostosowane do potrzeb.                                    Kompozyty drzewno -polimerowe zaczynają naśladować naturę mając za wzór samo-rozmnażający się naturalny kompozyt o strukturze 5D, czyli drewno.  

PRODUKCJA MEBLI

WYBRANE ARTYKUŁY ARCHIWALNE – PRZEMYSŁ DRZEWNY